Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

INFORMACJA

DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 W SKALBMIERZU

w sprawie dodatkowych dni wolnych

 od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2022/2023

 

 

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023  dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

31  październik  2022 rok

2  listopad 2022 rok

28 kwiecień 2023 rok

2 maj 2023 rok

23 maj 2023 rok  – egzamin zewnętrzny po VIII klasie szkoły podstawowej

24 maj 2023 rok – egzamin zewnętrzny po VIII klasie szkoły podstawowej

25 maj 2023 rok – egzamin zewnętrzny po VIII klasie szkoły podstawowej

9 czerwiec 2023 rok