Diagnoza Przedszkola Miejskiego w Skalbmierzu, ul. P. por. Sokoła 55 06.07.2023 r.

Analiza wyników obserwacji końcowej dzieci 3-4 letnich Fizyczny obszar rozwoju dziecka Dzieci wykazują dużą aktywność, samodzielność podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych. Adekwatnie do swojego wieku wykonywały prawidłowo zadania ruchowe podczas zajęć zainicjowanych przez nauczyciela. 17 dzieci właściwie reagują na zmiany …

Ogłoszenie

SEKRETARIAT ZESPOŁU  PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SKALBMIERZU BĘDZIE NIECZYNNY Z POWODU PRZERWY URLOPOWEJ W DNIACH: od 11 lipca 2023roku do 1 sierpnia 2023 roku włącznie, 14 sierpień 2023 rok.

Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie dziecka 3-4 letniego do przedszkola Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. 1 spoza obwodu szkoły podstawowej Wniosek o przyjęcie dziecka do kl. 1 z obwodu szkoły podstawowej Wniosek p przyjęcie dziecka 6-letniego do przedszkola zerówka DEKLARACJA O …

„Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w twoim życiu.” Konfucjusz

21 listopada odbyło się FORUM DORADZTWA ZAWODOWEGO pod patronatem Starosty Kazimierskiego. Na spotkaniu obecni byli: Kurator województwa świętokrzyskiego, Starosta kazimierski, z-ca Starosty, Kierownik Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej wraz z doradcami zawodowymi, Koordynator Punktu Doradztwa Edukacyjne – Zawodowego, przedstawiciele Urzędu …

Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

INFORMACJA DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  W SKALBMIERZU w sprawie dodatkowych dni wolnych  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023     W bieżącym roku szkolnym 2022/2023  dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są: 31  październik  2022 rok 2  listopad 2022 …

Informacja

Skalbmierz, 2022-06-24       O G Ł O S Z E N I E   SEKRETARIAT ZESPOŁU  PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SKALBMIERZU BĘDZIE NIECZYNNY Z POWODU PRZERWY URLOPOWEJ W DNIACH: od 11 lipca 2022roku do 9 sierpnia 2022 roku włącznie