Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w ramach postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego w Skalbmierzu i Szkoły Podstawowej im. Stanisława ze Skalbmierza w Skalbmierzu umieszczone są na tablicy ogłoszeniowej w Zespole Placówek Oświatowych w Skalbmierzu