Harmonogram pracy pedagoga

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Łukasz Paryż

zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy, można również skorzystać z konsultacji on-line, telefonicznie, SMS, przez dziennik Librus, mailingowo:

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 11.20

WTOREK 8.00 – 11.20

CZWARTEK 8.00 – 11.20

PIĄTEK 8.00 – 9.00

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w szkole.


Pedagog szkolny współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).

Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

  1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,

  2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

  3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,

  4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,

  5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

 

Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem?

Najczęściej poruszane problemy to:

trudności w nauce

brak akceptacji przez grupę rówieśniczą

kłopoty osobiste i rodzinne

niska samoocena

potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności

okres dojrzewania

 

 Pedagog

prowadzi dla uczniów terapię pedagogiczną indywidualną

i w grupach.

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy: 

czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
• nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
• masz problemy rodzinne
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
• chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PRZYJDŹ. POSTARAM SIĘ POMÓC.

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 

niepokoi Cię zachowanie dziecka
• zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
• chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
• poturbujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
• znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.