Historia szkoły

Historia szkolnictwa na terenie gminy Skalbmierz sięga XII wieku. Powstanie szkoły na terenie Skalbmierza jest ściśle związane z dziejami miasta i kościoła.

Szkoła skalbmierska była w przeszłości szkołą kolegiacką i zaliczana była do wyższych szkół typu klasztornego.

Szkolnictwo skalbmierskie przechodziło przez różne fazy rozwoju, aż w dniu 1 września 1996 roku powstał Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu.

W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu wchodzą:

  • Przedszkole Miejskie w Skalbmierzu
  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława ze Skalbmierza w Skalbmierzu
Przedszkole Miejskie w Skalbmierzu

Przedszkole Miejskie w Skalbmierzu zostało powołane do życia w dniu 15 maja 1987 roku na podstawie orzeczenia Inspektora Oświaty i Wychowania w Skalbmierzu i przyjęło nazwę Państwowe Przedszkole Nr 1 w Skalbmierzu, które było czynne od dnia 1 września 1987 roku. Siedzibą przedszkola był budynek Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu. Później przedszkole zmieniło nazwę na Przedszkole Samorządowe w Skalbmierzu, aby wreszcie przyjąć ostateczną nazwę Przedszkole Miejskie w Skalbmierzu.

Przedszkole zajmuje 3 sale lekcyjne dla 1 oddziału klasy 0 i 2 dla oddziału dzieci 3-5-cio letnich z wydzielona łazienką i 3 boksami szatni. Oddział dzieci 3-4 letnich zajmuje 1 osobną salę z wbudowaną częścią sanitarną z magazynkami na zabawki i 1 boks szatni.

Kuchnia przedszkolna mieści się w pomieszczeniu kuchni szkolnej, gdzie zajmuje osobny kąt, a magazyn zrobiony jest w piwnicy szkolnej.

Czas posiłków ( zwłaszcza obiadu) jest ściśle wyznaczony, ponieważ ze stołówki korzystają również uczniowie szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława ze Skalbmierza w Skalbmierzu

Szkoła Podstawowa im. Stanisława ze Skalbmierza w Skalbmierzu mieściła się w starym drewnianym budynku w centrum miasta. Stan sanitarny szkoły budził wiele zastrzeżeń. Architektura szkoły przestała spełniać wymogi czasów współczesnych.

Długo oczekiwana decyzja o budowie nowego obiektu szkoły podstawowej zapadła w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Budowę szkoły rozpoczęto w 1978 roku, a zakończono w 1985 roku. Generalnym wykonawcą inwestycji było Kieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane, a podwykonawcą Buskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Powstał wspaniały obiekt na miarę potrzeb i ambicji miasta Skalbmierz.

Dnia 1 czerwca 1985 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowym dwupiętrowym budynku dydaktycznym, w którym znajdują się duże sale lekcyjne, kuchnia, stołówka, świetlica, przestrzenne korytarze, blok sportowy, boiska sportowe.

Mając piękny nowy budynek podjęto starania o nadanie imienia szkole. Na patrona szkoły wybrano rodaka Stanisława ze Skalbmierza, kanonika i pierwszego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W związku ze staraniami władz szkolnych o nadanie imienia rozpoczęto współprace z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego JM Rektorem Panem Aleksandrem Kojem. Starania władz zostały uwieńczone sukcesem i w dniu 3 czerwca 1995 roku szkoła otrzymała imię Stanisława ze Skalbmierza.

Szkoła Podstawowa była ciągiem ośmioklasowym ze zmieniającą się z roku na rok liczbą uczniów. Reforma systemu oświaty przekształciła ośmioklasową szkołę w ciąg sześcioklasowy od dnia 1 września 1999 roku. Właśnie z tym dniem powstało Publiczne Gimnazjum w Skalbmierzu, które kolejną reformą systemu oświaty zakończyło swoje funkcjonowanie z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Z dniem 1 września 2018 roku szkoła podstawowa znowu została ciągiem ośmioklasowym.

Budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu jest jak na dzisiejsze czasy obiektem nowoczesnym. Architektura szkoły spełnia wymogi czasów współczesnych poprzez ciągłe remonty, modernizacje i termomodernizację budynku, które mają na celu podnoszenie standardów uczenia się i estetyki.