Rekrutacja

O G Ł O S Z E N I E

W DNIACH OD 14 LUTEGO 2021 ROKU DO 31 MARCA 2021 ROKU W GODZ. 8.00

 DO GODZ. 14.00 W SEKRETARIACIE ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SKALBMIERZU PROWADZONE BĘDĄ ZAPISY DZIECI DO NASTĘPUJĄCYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SKALBMIERZU

  • Klasa I

 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W SKALBMIERZU

  • Oddziały dzieci 3-4 letnich
  • Oddziały dzieci 5 letnich
  • Oddziały dzieci 6-letnich    „0”

 

DLA DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA – rodzice wypełniają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego będą dostępne w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły –  www.zposkalbmierz.edu.pl

Składanie w sekretariacie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego:

od 14.02.2020 r. – do 26.02.2021r. do godz. 1400.

  • DLA DZIECI, KTÓRE NIE SĄ JESZCZE PRZEDSZKOLAKAMI– rodzice wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.”    

Druki odnośnie rekrutacji do przedszkola można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej. www.zposkalbmierz.edu.pl

 

REGULAMIN REKRUTACJI PRZEDSZKOLE 2021
TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Załacznik nr 1 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Załacznik nr 2 Wniosek oprzyjęcie dziecka do przedszkola 3-5 letniego
Załacznik nr 3 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 6 letniego
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wielodzietnosci rodziny
Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące udziału w zajeciach z religii,etyki
Załącznik nr 6 Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo
Załącznik nr 7 Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola
Załączniki nr 8,9,10,11 Klauzule